HIER GAAN ONS BLY 2017-05-30T11:45:57+00:00

Hierdie land

is huis vir my

en hier wil ek bly.

Net ‘n lekker vuurtjie wat brand

Klippies en Cola in my hand.

Ek dink nie aan emigreer

ek wil hier my beste probeer.

ek wil nie verstote voel

ek wil deel wees van

die reënboog poel.

Koor:

Hier gaan ons bly

Nikosi sikelela’ iAfrica

Morena boloka setjhaba sa heso

Uit die blou van onse hemel

in die diepte van ons see

Sounds the call to come together

 United we shall stand.

Koor:

Hier gaan ons bly