Intro 2013-11-27T14:13:21+00:00

[ti_audio media=”1260″]
Die mens onderskei hom van ander lewendes in sy besondere vermoë om te kommunikeer. Ons beduie beter, ons praat beter, ons sing beter, ons lees, ons maak “movies” en ja, ons bid.
Die songs lê ook oral rond, jy hoef nie eens te soek nie. Jy moet net waarneem en ‘n sagte binnekant hê.
Ons wil graag deur ons “songs” kommunikeer. Ons wil nie soseer oortuig nie, maar as ons ‘n emosie of herinnering wakker maak of verwoord dan bereik ons iets. As ons ‘n tema aanspreek en dit laat jou bietjie dieper daaroor dink dan voel ons ons dra by. En as ‘n “song” jou hart bly of seer maak, dan het ons mos gesels.

.