Rubicon Album (FULL)

R100.00

SKU: -1 Category:

Description

Die Rubicon songs en dokumentêre musiekvideos gaan oor hoe sekere Suid-Afrikaners ons nuwe Suid-Afrika ervaar.  Ons as “song writers” oordeel nie of dit reg of verkeerd is nie, ons verwoord dit net.

Ons hoop dat ons “album” ‘n bydrae sal maak tot beter begrip vir en tot deelname aan die veranderende samelewing in ons Liewe Land.

“Want vir my lyk dit asof die letsels van ons gees veel langer vat as wat nodig is om enigsinds te genees.
En dat die skerwe van beskawing jou as mens sal knou dat jy nooit vry sal wees as jy die kwade wil behou.”