Loading...
RUBICON ALBUM 2019-04-26T09:39:41+00:00

Rubicon

Rubicon Album Preview

Die Rubicon songs en dokumentêre musiekvideos gaan oor hoe sekere Suid-Afrikaners ons nuwe Suid-Afrika ervaar.  Ons as “song writers” oordeel nie of dit reg of verkeerd is nie, ons verwoord dit net. 

Ons hoop dat ons “album” ‘n bydrae sal maak tot beter begrip vir en tot deelname aan die veranderende samelewing in ons Liewe Land.

“Want vir my lyk dit asof die letsels van ons gees veel langer vat as wat nodig is om enigsinds te genees.
En dat die skerwe van beskawing jou as mens sal knou dat jy nooit vry sal wees as jy die kwade wil behou.”

STYL VAN DIE ALBUM
Rubicon Gedig
Laai lerieke af

Rubicon ALbum Preview

Die Rubicon songs en dokumentêre musiekvideos gaan oor hoe sekere Suid-Afrikaners ons nuwe Suid-Afrika ervaar.  Ons as “song writers” oordeel nie of dit reg of verkeerd is nie, ons verwoord dit net. 

Ons hoop dat ons “album” ‘n bydrae sal maak tot beter begrip vir en tot deelname aan die veranderende samelewing in ons Liewe Land.

“Want vir my lyk dit asof die letsels van ons gees veel langer vat as wat nodig is om enigsinds te genees.
En dat die skerwe van beskawing jou as mens sal knou dat jy nooit vry sal wees as jy die kwade wil behou.”

STYL VAN DIE ALBUM
Rubicon Gedig
Laai lerieke af

Intro

Die Rubicon is ‘n vlak rivier in Noord-Oos Italië. In die Romeinse tyd het Julius Ceaser se weermag oor dié rivier ‘n buurt provinsie binne geval en so het ‘n Rubicon die betekenis gekry dat daar nou nie meer omdraai kans is nie. In Suid-Afrika het die Rubicon toespraak van P W Botha in Augustus 1985 die ironiese betekenis gekry van iemand wat juis nie die rivier kan oorsteek nie. Maar ons is nou oor . . . alea iacta est

Spoorlyn

Meeste van ons het dit so kom kry
en nie werklik daaroor gedink
die duskant en oorkant, die spoorlyn
of dat die skeiding ander kon krenk.

SA MAria

Die kerke het eerste daaroor begin preek
deur die Skrif suiwer uit te lê
hul deure en ore oop te maak
en te luister wat ander sê..

Druppel of Dompel

En oral verrys vars denkrigtings
wat ou dogmas en gelowe kasty
en predik dat ons almal sondaars is
en ons ons huis in orde moet kry.

Lushof

Maar sommiges van ons het ons ingekeer
en agter tuin mure verskans
gedink jy kan na binne leef
dat jy alleen kan dans.

Rubicon

So het die tyd onverwags aangebreek
om koers en kant te kies
want as die winde van verandering waai
moet jy jou rug op die verlede draai.

Drome

Van ons het geglo dat dit beter sal gaan
ja, ons het in die droom gedeel
van ons was bereid om betrokke te raak
om onreg en woede te heel.

Soustrein

Maar die reëls geld nie vir almal nie
en op die spoorlyn wat eens sou sny
loop daar nou ‘n soustrein
waarop almal lekker ry.

Pasop

En so het ‘n nuwe era aangebreek
en ‘n nuwe manier van doen
baantjies vir boeties en kinders
en gunsies as jy voete soen.

Ampie

Maar rou is my pyn as ek straat af ry
en gebrek sien op elke hoek
en weet die verlede bied geen antwoorde
en dat ons in die toekoms moet soek.

Om wees te wees

Ek vrees ek kan nie meer niks doen nie
maar ek gaan nie oor tot daad
ek vrees die swye word my opgelê
en ek vrees ook om te praat.

Die ander oewer

Want hier op die ander oewer
is die lot nou reeds gewerp
en het ons net een kans
om dinge te maak werk.

Klaar gekla

Ja dat ons ongeag die heg en steg
hande sal moet vat en vashou
‘n pad en ‘n roete sal moet vind
en tonnels en brûe moet bou.

Hier gaan ons bly

Want ek wil, kan en sal nêrens gaan
en daar as banneling bly
hierdie land is myne ook
kosbaar ook vir my.

Mantel

Want wyd is die Heer se genade
vir almal wat hier wil bly
en Sy mantel pas vir almal
ook vir jou en my.

Wildtuin

En elke soort en ieder en elk
moet nou hul stem laat tel
en sal reg moet kies by die kruis pad
oor die rigting wat ons nou moet vat.