SAMaria 2017-05-30T12:39:34+00:00

          Gesproke:

          Ons lees vandag

          uit Johannes 4

          oor Jesus en

          die Samaritaanse vrou

          ja in daardie tyd

          moes die Jode ook

          leer van

          nasie bou.

  1. Hulle noem my

los van lyf,

nie een man,

maar sommer vyf

‘n Vreemdeling

by die fontein,

dalk maak Hy

my hart weer rein.

As jy van

die water drink,

sal jy maar net

weer moet skink.

Die put is diep

en hier is geen tou,

hier’s my beker

help vir Jou.

Al skinder

hul agter my rug,

dra ek die boodskap

dorp toe terug.

Want as U

my dors sou les

vergeet dan maar

die tou en fles.

Ja die uur het aangebreek

dat ons doen en nie net preek

om saam te kuier om die put

langs dieselfde vuur te sit

en saam uit een kruik te drink.